Szabályok


A projekt keretében zajló képzéseken, foglalkoztatásban részt vehet, aki: 

  • legalább 8 osztályt végzett,
  • XVI. kerületi lakcímmel rendelkezik,
  • regisztrált munkanélküli státuszú.

Célcsoportok:
  • 25. életévüket be nem töltött pályakezdő álláskeresők vagy, 
  • a roma etnikai kisebbséghez tartozók vagy; 
  • olyan nők, akik a megelőző 12 hónapon belül gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, illetőleg terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesültek vagy; 
  • olyan nők, akik a saját háztartásukban legalább egy eltartottal egyedül élnek vagy; 
  • 50 éven felüliek