A programról‎ > ‎

Kik vagyunk?

Budapesti Politechnikum Alapítvány

A 2000-ben alapított, kiemelten közhasznú tevékenységet folytató, a Budapest Kormányhivatala Munkaügyi Központja által a 01-0140-07 nyilvántartási számon felnőttképzési nyilvántartásba vett szervezet, a Budapesti Politechnikum Alapítvány a Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola fenntartója.

További céljai alapító okirata szerint:
  • felnőttképzés – általános, szakmai, idegen nyelvi; 
  • a munkaerő piacon hátrányos helyzetű csoportok képzése, foglalkoztatása, illetve ezek elősegítése képzésekkel, oktatással és kiegészítő szolgáltatásokkal; 
  • a nők esélyegyenlőségének növelése; 
  • közösségi képzési lehetőségek támogatása. 
Kiemelt fontosságot tulajdonít a fiatalok pályaválasztásának támogatásának, a vállalkozás mint alternatíva megismertetésének és a vállalkozói kultúra fejlesztésének. Célcsoportként a budapesti, illetve az agglomerációban élő, elsősorban hátrányos helyzetű fiatalokat célozza meg. Aktív eszközökkel kíván hozzájárulni a munkanélküliség csökkentéséhez és egy erős mikro-vállalkozói szektor kialakításához. 1996 óta működtet egy komplex intézményt, a Budapesti Ifjúsági Vállalkozói Központot (BIVÁK) a IX. kerületben, amely egyformán szolgál az iskolai gyakorlati vállalkozásoktatási képzés és a valódi vállalkozóvá válás színhelyéül. Így a modern üzleti kultúra oktatásának és fejlesztésének teljesen újszerű, a középiskolai képzésre épülő, azzal szorosan együttműködő modelljét alakítottuk ki. Az Alapítvány a régióban egyedinek számító non-profit program során 1999 őszén nyitotta meg az első ifjúsági inkubátorházat, a Poliházat. Itt a kezdő vállalkozók nemcsak infrastruktúrához (helyiség, technikai eszközök) juthatnak rendkívül jutányos áron, hanem különböző szolgáltatásokat - tanácsadás, tréning - is biztosítunk számukra. A modellt a brit Lottó Alapítvány anyagi támogatásával, a londoni Wandsworth Youth Enterprise Centre módszertanát adaptálva fejlesztettük ki.

Rendkívül fontosnak tartjuk a digitális írásbeliség fejlesztését is a civil szervezetek és a hátrányos helyzetű egyének, illetve a pályakezdő fiatalok körében, ezért az elmúlt években több felnőttképzésünk is erre irányult.

Az elmúlt 11 évben zajló (állami és nem állami forrásból) támogatott projektjeink során nagy gyakorlatot szereztünk a fenti tevékenységekben, többszáz felnőttképzési tanfolyamot, tréninget és tanácsadást tartottunk budapesti és az agglomerációban élő hátrányos helyzetű célcsoportjainknak (pályakezdő munkanélküliek, munkanélküli nők, inaktívak). Több vállalkozásfejlesztési tréningünket a brit Wandsworth Youth Enterprise Centre programjait adaptálva dolgoztuk ki, egyéb kurzusaink részben saját fejlesztésűek, részben magyar programok átvétele. Kiépítettünk egy olyan szakértői, tanácsadói hálózatot, melynek segítségével támogathatjuk a hozzánk forduló hátrányos helyzetű érdeklődőket a speciális (pl. jogi, pénzügyi) szakértői segítségét igénylő kérdéseik megoldásában is. Már gyakorlatot szereztünk a most tervezett projekt számos szakmai tevékenységében is: toborzás, egyéni interjú, kompetenciamérés, pályaorientáció, egyéni fejlesztési terv készítése, általános készségfejlesztés, munkajogi felkészítés, munkaerő-piaci tanácsadás, csapatépítés, önsegítő csoport szervezése, jogsegély szolgálat.