A programról‎ > ‎

Célunk

A projekt fő célja:

A projekt fő célja a foglalkoztatottak számának bővítése, a jövedelmi viszonyok javítása, ezáltal az életminőség fejlesztése Budapest XVI. kerületében oly módon, hogy regisztrált munkanélküliek meghatározott körének - szakképzetlen, a munkaerőpiacon nem igényelt képzettséggel rendelkező pályakezdők, a roma etnikai kisebbséghez tartozók, gyermeküket egyedül nevelő nők, 50 éven felüliek – humán erőforrásait komplex módon fejlesztjük, bekapcsoljuk őket az élethosszig tartó tanulásba, így hozzájárulunk versenyképességük megteremtéséhez egy új munkakultúra kialakításával, majd a nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedésükhöz.

A projekt részcéljai:
  • Partnerség kialakítása a XVI. kerületi Önkormányzattal és az általa fenntartott intézményekkel (Napraforgó Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat, Kerületgazda Szolgáltató Szervezet, Területi Szociális Szolgálat, egyéb önkormányzati intézmények) a helyi szükségletek kielégítése és a közösségi élet színtereinek fejlesztése érdekében annak során, hogy a projekt résztvevői közösségi feladatokat látnak el az Önkormányzat területén. Ezen helyi szereplők bevonása egyben a projekt területi kohézióját is erősíti.
  • A szakmai felkészítés mellett célunk a komplex személyiségfejlesztés is, mert ebben látjuk a munkaerő-piaci pozíció kialakításának, megtartásának és fejlesztésének lehetőségét. Amennyiben a képzés során a résztvevők kulcskompetenciái (számítógép-felhasználói, idegen nyelvi, stb.) fejlődnek és piacképes szakmát szereznek, nagyobb eséllyel indulhatnak a munkaerőpiacon, jövedelmi lehetőségeik nőnek. Emellett megvalósul a projektbe bevont személyek és családtagjaik teljes körű segítése pszicho-szociális és egyéb szolgáltatásokkal, így például az egymással való találkozások, kapcsolatok, az önsegítő csoport kiépítése erősíti a közös érdekérvényesítést és a szolidaritást. Mindez szociális kirekesztettségük csökkentéséhez is vezet, megismerik szociális jogaikat, és hozzájárulhat a civil és a gazdasági szférában való részvételükhöz. 
  • Kapcsolat kialakítása a potenciális munkaadókkal – nonprofit szervezetekkel, kis-, közép- és nagyvállalatokkal - annak érdekében, hogy a projekt zárása után a bevont személyek a nyílt munkaerőpiacon is el tudjanak helyezkedni. Ez szintén a helyi szereplők bevonását, így a területi kohézió erősítését jelenti.