A képzésekről

Tisztítástechnológus szakképesítés - A munkaterület rövid, jellemző leírása:

Tibor Majer, 2012. júl. 29. 10:20   [ frissítve: 2012. nov. 30. 2:41, felhasználó: Dia Groger ]

Alkalmazza a munkaköréhez tartozó előírásokat. Tisztázza a feladatot és dönt a megvalósíthatóságról. Előkészül a munkavégzésre. Eltávolítja a nem tapadó és a tapadó szennyeződéseket. Fertőtleníti a felületeket. Lezárja a feladatok teljesítését. Tervezi, szervezi és irányítja a feladatokat.

A 31 853 07 1000 00 00 azonosító számú, Tisztítás-technológiai szakmunkás megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosítója és megnevezése, ill. a szakmai vizsga részei:

6299-11 Tisztítás-technológiai tevékenységek | gyakorlati, írásbeli

A Kertfenntartó szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Tibor Majer, 2012. júl. 29. 10:19   [ 2012. júl. 29. 10:19 frissítve ]

 • Vállalkozást alapít/ működtet/ szüntet meg 
 • Tervet készít, kalkulációt végez 
 • Előkészítő tevékenységet végez, végeztet 
 • Növényápolást végez, végeztet 
 • Eszközöket használ, gépeket üzemeltet, használ, karbantart 
 • Előírások szerint dolgozik, dolgoztat 
 • Dokumentációt használ, készít, készíttet 
 • Irányítási, szervezési feladatokat ellát 
 • Építés-előkészítő műszaki munkákat végez 
 • Tereprendezési munkát végez 
 • Alépítményi szerkezeteket készít 
 • Felépítményi szerkezeteket készít, fenntart 
 • Kertberendezési tárgyakat, létesítményeket elhelyez, fenntart 
 • Növényültetés-, virágágy kiültetés-, gyepesítési munkát végez 
 • Parkfenntartási, gondozási munkát végez 

Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség.

Az Irodai asszisztens szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Tibor Majer, 2012. júl. 29. 10:11   [ 2012. júl. 29. 10:23 frissítve ]

 • Adatbeviteli feladatot végez 
 • Ügyvitel-technikai eszközöket, berendezéseket használ 
 • Iratokat, dokumentumokat kezel, selejtez, leltároz 
 • Dokumentumszerkesztési feladatot végez 
 • Jegyzőkönyvi dokumentumot készít 
 • Adatfelvétel, eseményrögzítés előkészítésével kapcsolatos feladatokat lát el 
 • Elektronikus szövegfeldolgozást végez 
 • Irat- és dokumentumszerkesztést végez 
 • Számítógépen információt kezel 
 • Gazdálkodással kapcsolatos részfeladatot végez 
 • Beszédjegyzéssel kapcsolatos feladatot végez 
 • Jegyzőkönyv-vezetési feladatokat lát el 
 • Áttételi dokumentumokat készít 
 • Gyorsírói feladatokat lát el
 • Kapcsolatot létesít és tart fenn 
 • Írásbeli kapcsolattartási feladatokat lát el 

Iskolai előképzettség: tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség.

1-3 of 3